Κουφώματα

Για την ενεργειακή συμπεριφορά μιας κατοικίας, καθοριστικής σημασίας είναι η αποφυγή θερμογεφυρών, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρήση διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων και τα αεροστεγή κουφώματα θερμοδιακοπής. Παράλληλα, οι κατασκευές μας με το σωστό προσανατολισμό των ανοιγμάτων, δημιουργούν παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια το χειμώνα για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των χώρων μιας κατοικίας.

Συλλογή Φωτογραφιών