Οροφές

Τα συστήματα οροφών της εταιρείας μας κατασκευάζονται με βάση τη μεθοδολογία που ορίζεται στον Κανονισμό Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων (ΚΕνΑΚ) προσφέροντας παράλληλα τη δυνατότητα ρύθμισης ύψους, εύκολης τοποθέτησης ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, ηχομόνωση, θερμομόνωση και άψογη τελική επιφάνεια, με απόλυτη ελευθερία σχεδιασμού.

Συλλογή Φωτογραφιών