Ισόγεια Κατοικία συνολικής επιφάνειας 72m2

Η κατοικία αυτή βασίζεται στην τυπολογία της ελληνικής αστικής κατοικίας, καθώς µπορεί να αποτελέσει τη βάση του αρχιτεκτονικού σχεδιασµού και βελτιστοποιώντας τις τυπικές λύσεις, να επιδράσει θετικά επάνω στο αρχιτεκτονικό έργο. Στηριζόµενοι στις χρηστικές δραστηριότητες που λαµβάνουν χώρα στην κατοικία, σχεδιάσαμε χώρους που συγκεντρώνουν ουσιαστικά τις συλλογικές, τις ατοµικές και τις τεχνικές δραστηριότητες της οικογένειας.

Συλλογή Φωτογραφιών