ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-Thermo 30

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη στον φέροντα οργανισμό των κατασκευών ξυλεία Ευρώπης, με επεξεργασία αποκλειστικά φυσική σε ξηραντήριο και όχι με χημικά προϊόντα. Η εξωτερική τοιχοποιία κάθε συστήματος δόμησης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) φέρει Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης, που εξασφαλίζει τη θερμική προστασία του κελύφους της κατοικίας. Δίνει τη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μειώνει την ανάγκη χρήσης της για θέρμανση ή ψύξη των χώρων. Επίσης, παρέχει ακουστική προστασία έναντι των εξωτερικών θορύβων, καθώς και πρόληψη πυρκαγιάς, εφόσον τα υλικά του συστήματος είναι άκαυστα.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-Thermo 25

Η κατασκευή P-25 έχει εσωτερικά στα πάνελ τριπλή στρώση φυσικού ορυκτοβάμβακα της Knauf Insulation, ο οποίος είναι ένα μονωτικό υλικό με βάση τις φυσικές ορυκτές ίνες.

Ο ορυκτοβάμβακας παράγεται από φυσικές ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο.

Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του υλικού χωρίς να επηρεάζονται οι θερμομονωτικές ιδιότητες, η πυρασφάλεια κατηγοριοποίηση Α1 στη φωτιά, η ακαυστότητα, η ηχομόνωση, η ηχοαπορρόφηση, οι μηχανικές ιδιότητες καθώς και το υψηλό ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, με βελτιωμένη ανθεκτικότητα του προϊόντος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-Thermo 20

Οι εξωτερικοί τοίχοι της κατασκευής P-20 εκτός της μόνωσης που έχουν στο εσωτερικό τους επιπλέον φέρουν εξωτερικά επί των τοίχων, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης το οποίο παρέχει θερμική προστασία για να προστατευθούν οι χρήστες της κατοικίας είτε από ανεπαρκή θέρμανση ή υπερβολική ζέστη αλλά και για να παρέχει η κατοικία άνετες συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή να παρέχει καλή συσσώρευση θερμότητας και να εξασφαλίζει αίσθημα άνεσης το οποίο δεν θα διαταραχθεί λόγω αιφνίδιας αλλαγής στη θέρμανση/ψύξη ή αιφνίδιας αλλαγής στην εξωτερική θερμοκρασία.

Η εταιρεία μας χρησιμοποιεί ως πρώτη ύλη στον φέροντα οργανισμό των κατασκευών ξυλεία Ευρώπης, με επεξεργασία αποκλειστικά φυσική σε ξηραντήριο και όχι με χημικά προϊόντα. Η εξωτερική τοιχοποιία κάθε συστήματος δόμησης σύμφωνα με τον Κ.Εν.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων) φέρει Πιστοποιημένο Σύστημα Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης, που εξασφαλίζει τη θερμική προστασία του κελύφους της κατοικίας. Δίνει τη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς μειώνει την ανάγκη χρήσης της για θέρμανση ή ψύξη των χώρων. Επίσης, παρέχει ακουστική προστασία έναντι των εξωτερικών θορύβων, καθώς και πρόληψη πυρκαγιάς, εφόσον τα υλικά του συστήματος είναι άκαυστα.


Στο εσωτερικό τους, ο φυσικός ορυκτοβάμβακας της Knauf Insulation, είναι οικολογικό μονωτικό υλικό με βάση τις φυσικές ορυκτές ίνες. Ο ορυκτοβάμβακας παράγεται από φυσικές ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο. Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του υλικού χωρίς να επηρεάζονται οι θερμομονωτικές ιδιότητες, η πυρασφάλεια κατηγοριοποίηση Α1 στη φωτιά, η ακαυστότητα, η ηχομόνωση, η ηχοαπορρόφηση, οι μηχανικές ιδιότητες καθώς και το υψηλό ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, με βελτιωμένη ανθεκτικότητα του προϊόντος.


Αμφίπλευρα της εξωτερικής και εσωτερικής τοιχοποιίας, η εφαρμογή επιφάνειας εργασίας OSB- 3, ενισχύει μηχανικά την κατασκευή στις εξωτερικές και εσωτερικές καταπονήσεις. Είναι υλικό ανθεκτικό στην υγρασία και έχει καλή αντίσταση στη μεταφορά θερμότητας, καθώς διατηρεί τέλεια τη θερμότητα μέσα στο δωμάτιο και δημιουργεί ένα εμπόδιο στη διείσδυση του κρύου.


Όλα τα υλικά των κατασκευών μας είναι πιστοποιημένα, εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Σταθερότητας Απόδοσης και Δήλωση Επίδοσης

Όλα τα υλικά των κατασκευών μας είναι πιστοποιημένα, εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Σταθερότητας Απόδοσης και Δήλωση Επίδοσης