ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ

Άπειρες κατασκευαστικές δυνατότητες

Η εμπειρία μας στον τομέα των προκατασκευών εδώ και δεκαετίες, το σύστημα κατασκευής μας, η τεχνογνωσία, η υποδομή και ο βιομηχανικός εξοπλισμός μας, δίνουν τη δυνατότητα στον πελάτη να επιλέξει μέγεθος, αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, εσωτερική διαρρύθμιση και γενικότερα το ύφος της κατοικίας που ονειρεύεται, σύμφωνα με τις ανάγκες της οικογένειάς του.

Επίσης υπάρχει η δυνατότητα, ο πελάτης να επιλέξει το στάδιο παράδοσης που επιθυμεί να παραλάβει την κατασκευή από εμάς και να συνεχίσει ο ίδιος με δικά του συνεργεία, εξοικονομώντας χρόνο και χρήματα.

Κατασκευαστική επάρκεια

Η πολύχρονη παρουσία της εταιρείας μας στην ελληνική αγορά, με τους εξειδικευμένους τεχνίτες και τα έμπειρα συνεργεία της, αποτελεί την καλύτερη εγγύηση για τη σωστή και ασφαλή ολοκλήρωση της κατοικίας σας, η οποία κατασκευάζεται σύμφωνα με τις μελέτες της άδειας όσον αφορά τα αρχιτεκτονικά, τα στατικά, τη θερμομόνωση με την μελέτη Κ.Εν.Α.Κ. (Κανονισμός Ενεργειακής Απόδοσης Κτιρίων), την πυρασφάλεια και την αντισεισμικότητα.

Πιστοποιημένα υλικά

Όλα τα υλικά που χρησιμοποιούμε στις κατασκευές μας είναι πιστοποιημένα, εφόσον διαθέτουν Πιστοποιητικό Σταθερότητας Απόδοσης και Δήλωση Επίδοσης σύμφωνα με τον κανονισμό 305/2011 (γνωστό ως CE).

Κάθε δομικό προϊόν που χρησιμοποιείται από την εταιρεία μας, φέρει το σήμα CE, που δηλώνει ότι το προϊόν κατασκευάζεται σύμφωνα με τις απαιτούμενες ευρωπαϊκές τεχνικές προδιαγραφές. Το Σύστημα Ποιότητας καταγράφει και παρακολουθεί συστηματικά κάθε βήμα της διαδικασίας, από την προμήθεια των πρώτων υλών και την παραγωγή, μέχρι τον ποιοτικό έλεγχο του τελικού προϊόντος.

Η σήμανση CE δείχνει ότι ένα προϊόν έχει ελεγχθεί από τον παραγωγό και πληροί τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές, αφενός ως προς την ασφάλεια και αφετέρου ως προς την προστασία της υγείας και του περιβάλλοντος.

Είναι ενεργειακή κατασκευή

Για την ενεργειακή συμπεριφορά μιας κατοικίας, καθοριστικής σημασίας είναι

  • η θερμική προστασία του κελύφους της κατοικίας
  • η χρήση παθητικών ηλιακών συστημάτων θέρμανσης και δροσισμού (συστήματα ηλιοπροστασίας, φυσικού και υβριδικού αερισμού)
  • η χρήση συστημάτων φυσικού φωτισμού
  • η χρήση ενεργειακών συστημάτων θέρμανσης

Η εταιρεία μας εξασφαλίζει τη θερμική προστασία του κελύφους της κατοικίας, με τη χρήση κατάλληλων δομικών και μονωτικών υλικών για την επαρκή θερμομόνωση (σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης), την αποφυγή θερμογεφυρών με τη χρήση διπλών ενεργειακών υαλοπινάκων και τα αεροστεγή Thermo κουφώματα, αποβλέποντας στον περιορισμό των απωλειών.

Οι κατασκευές μας με το σωστό προσανατολισμό των ανοιγμάτων, δημιουργεί παθητικά ηλιακά συστήματα θέρμανσης, που αξιοποιούν την ηλιακή ενέργεια για την κάλυψη των θερμικών αναγκών των χώρων μιας κατοικίας. Η ηλιακή ακτινοβολία μας εξυπηρετεί με φυσικό τρόπο και στις ανάγκες για φωτισμό. Η επάρκεια του φυσικού φωτισμού και η κατανομή του, εξαρτώνται από τη γεωμετρία των ανοιγμάτων και του φωτιζόμενου χώρου.

Είναι αντισεισμική κατασκευή

Επειδή στη χώρα μας παρατηρείται συχνή σεισμική δραστηριότητα οι κατοικίες αυτού του τύπου προσφέρουν τη μέγιστη αντισεισμικότητα, όπως πιστοποιείται από την πολεοδομία, με την ανάλογη μελέτη της αδείας. Η κατοικία είναι αντισεισμική, γιατί ο φέρων σκελετός της, κατασκευάζεται από ξύλο, το οποίο εκτός από τη φυσική αντοχή του, έχει ελαστικότητα ως υλικό σε κάθε είδους φορτίσεις όπως π.χ. του σεισμού.

Η δομή της όλης κατασκευής εξασφαλίζει άριστη και αποτελεσματική αντισεισμικότητα δεδομένου ότι η βαριά κατασκευή της τοιχοποιίας σε συνδυασμό με τη στέγη, που έχει πολύ λιγότερο βάρος από την συμβατική πλάκα μπετόν, έχουν σαν αποτέλεσμα το χαμήλωμα του κέντρου βάρους του κτιρίου προς το έδαφος, με αποτέλεσμα η κατοικία να πάλλεται χωρίς να κάνει ρωγμές.

Είναι κατασκευή φιλική στον άνθρωπο

Οι κατασκευές της εταιρείας μας καθώς έχουν ως πρώτη ύλη το ξύλο στον φέροντα σκελετό και την οροφή της κατοικίας παρέχουν ιδανικές συνθήκες υγιεινής διαβίωσης, γιατί το ξύλο είναι το πιο ζεστό δομικό υλικό, οπότε με τα κατάλληλα θερμομονωτικά υλικά παρέχεται απόλυτη ζέστη το χειμώνα και δροσιά το καλοκαίρι με ελάχιστα έξοδα ρύθμισης και ενίσχυσης της εσωτερικής θερμοκρασίας.

Η εξήγηση είναι απλή: το ξύλο λειτουργεί ως ένας φυσικός και βιολογικός ρυθμιστής της θερμοκρασίας και της σχετικής υγρασίας του αέρα στο εσωτερικό της κατοικίας. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργείται στο εσωτερικό της ένα ισορροπημένο «μικροκλίμα» και μία ευχάριστη ατμόσφαιρα, που δεν επηρεάζεται σημαντικά από τις κλιματικές συνθήκες που επικρατούν στο εξωτερικό περιβάλλον.

Ουδέτερο αποτύπωμα ενεργού άνθρακα στη φύση

Το αποτύπωμα άνθρακα είναι το σύνολο των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου που προκαλούνται από ένα άτομο, μια διαδικασία, ενός συστήματος διεργασιών ή ενός συστήματος προϊόντων, τα οποία απελευθερώνουν διοξείδιο του άνθρακα στο περιβάλλον, συμβάλλοντας έτσι στην επιβάρυνση της παγκόσμιας υπερθέρμανσης.

Οι κατασκευές της εταιρείας μας καθώς έχουν ως πρώτη ύλη στον φέροντα σκελετό και στην οροφή/στέγη της κατοικίας το ξύλο, έχουν ουδέτερο αποτύπωμα ενεργού άνθρακα στο περιβάλλον, γιατί, αφενός η ξυλεία Ευρώπης που χρησιμοποιούμε είναι φυσικό υλικό, το οποίο αναπληρώνεται από την ίδια τη φύση με τα νέα δένδρα και αφετέρου η επεξεργασία του, είναι αποκλειστικά φυσική σε ξηραντήριο και όχι με χημικά προϊόντα.

Έχουν μεγάλη αντοχή στον χρόνο

Οι προκατασκευές έχουν αντοχή στον χρόνο γιατί το ξύλο που είναι το βασικό δομικό στοιχείο της προκατασκευής μας, έχει αποδειχθεί ότι είναι ανθεκτικό σαν υλικό από τις παλιές κατασκευές της εταιρείας, οι οποίες είναι επισκέψιμες έως και σήμερα, αλλά και από την πληθώρα των εφαρμογών του ξύλου στην Ελλάδα όπως π.χ. στα χωριά του Πηλίου αλλά και βορειότερα στα Ζαγόρια κ.α., όπου από παλιά κατασκεύαζαν ένα είδος τύπου προκατασκευής.

Η μεγάλη αντοχή του ξύλου αποδεικνύεται επίσης από την ποσότητα και το εύρος των προκατασκευών που γίνονται στην Ευρώπη και την Αμερική, ενώ οι κλιματικές συνθήκες περισσότερο δυσμενείς από της Ελλάδας.

Μύθος ότι η προκατασκευή καίγεται

Η φωτιά είναι μία από τις μεγαλύτερες απειλές για κάθε κτίριο. Ειδικά για τις προκατασκευασμένες κατοικίες όμως υπάρχουν και χρησιμοποιούνται με μεγάλη επιτυχία και αποτελεσματικότητα ειδικά υλικά επικάλυψης τα οποία δεν επιτρέπουν στο ξύλο να αναφλέγεται εύκολα. Αν συγκρίνουμε τη θερμική συμπεριφορά του ξύλου με κάποιου άλλου υλικού, όπως στην περίπτωση μιας μεταλλικής κατασκευής, μπορούμε να διακρίνουμε ορισμένες βασικές διαφορές. Η ξύλινη κατασκευή ύστερα από εκτεταμένη έκθεση στη φωτιά παραμένει στατικά ανθεκτική λόγω της δομής της. Το μέταλλο όμως όταν θερμανθεί λυγίζει από το ίδιο του το βάρος, καταστρέφοντας έτσι όλη την κατασκευή στο σύνολό της.

Το ξύλο δεν μπορεί να αναφλεγεί αυτόνομα παρά μόνο αν σημειωθούν θερμοκρασίες 450ο C – 500ο C, όπου ακόμα και ο χάλυβας χάνει το μεγαλύτερο μέρος από την αντοχή του. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι, λόγω της κακής αγωγιμότητας του ξύλου, σε περίπτωση πυρκαγιάς ο ξύλινος σκελετός (ή η δοκός οροφής) δεν επιτρέπει την άνοδο της θερμοκρασίας σε γειτονικούς χώρους στους οποίους δεν έχει εκδηλωθεί φωτιά, αποτρέποντας έτσι την αυτόματη ανάφλεξη αντικειμένων όπως κουρτίνες και έπιπλα.

Ένα ακόμα σημαντικό στοιχείο είναι η απουσία επικίνδυνων τοξικών αερίων στις προκατασκευασμένες κατοικίες σε περίπτωση πυρκαγιάς, γεγονός που επιτρέπει στους παρευρισκόμενους εκείνη τη στιγμή να εγκαταλείψουν εγκαίρως τον χώρο χωρίς να κινδυνεύουν να χάσουν τις αισθήσεις τους από την εισπνοή τοξικών αερίων, όπως συνήθως συμβαίνει σε άλλες δομικές κατασκευές κατά την καύση οικοδομικών υλικών.

Συγκεκριμένο κόστος κατασκευής

Το κόστος κατασκευής και αποπεράτωσης μιας προκατασκευασμένης κατοικίας διαμορφώνεται κατά 30% χαμηλότερα από το κόστος μιας αντίστοιχης συμβατικής κατασκευής. Η συνολική δαπάνη διαμορφώνεται ανάλογα με τον αρχιτεκτονικό τύπο της κατοικίας, το είδος τοιχοποιίας, τις εγκαταστάσεις, τα κουφώματα κ.α. Πολύ σημαντικό θέμα σχετικό με την τιμή αποτελεί και το γεγονός, ότι το κόστος της κατοικίας είναι γνωστό στο σύνολό του από την αρχή της κατασκευής.

  • Προκαθορισμένο με ακρίβεια κόστος κατασκευής, ώστε να δίνει τη δυνατότητα ακριβούς προϋπολογισμού έργου για τον υποψήφιο αγοραστή.
  • Ταχύτητα κατασκευής και συγκεκριμένη ημερομηνία παράδοσης έργου, με συνέπεια την αποφυγή επιπλέον κόστους.
  • Μικρή συντήρηση, γιατί τα υλικά που χρησιμοποιούνται τόσο εξωτερικά όσο και εσωτερικά έχουν μεγάλη αντοχή, οπότε εξοικονομούμε χρόνο και χρήματα.
  • Έχουν υψηλές θερμομονωτικές ιδιότητες με αποτέλεσμα να επιτυγχάνουμε οικονομία στο κόστος θέρμανσης και ψύξης, καθώς έχει αποδειχθεί ότι οι προκατασκευές έχουν έως και 45% λιγότερη κατανάλωση ενέργειας.
  • Εξοικονόμηση εμβαδού, γιατί τα τοιχία έχουν μικρότερη διατομή σε σχέση με της συμβατικής κατασκευής, συνεπώς κερδίζουμε τ. μ. στο εσωτερικό της κατοικίας.
  • Τέλος οι προκατασκευασμένες κατοικίες απαλλάσσονται από τις εισφορές στο Ι.Κ.Α. κατά ποσοστό 50% σε σχέση με τις εισφορές που απαιτεί η συμβατική κατασκευή.

Γρήγορη παράδοση κατασκευής

Πολύ σημαντικό πλεονέκτημα των προκατασκευασμένων κατοικιών είναι η ταχύτητα παράδοσης του έργου, η οποία γίνεται εντός 6 μηνών αναλόγως με τον αρχιτεκτονικό σχεδιασμό, το μέγεθος της κατοικίας και την απόσταση από τον χώρο παραγωγής μας. Η κατοικία μπορεί να παραδοθεί σε αυτό το διάστημα ολοκληρωμένη με το «κλειδί στο χέρι», εφόσον η φέρουσα τοιχοποιία της μεταφέρεται στο οικόπεδο υπό μορφή έτοιμων πάνελ και εδράζεται στην βάση από μπετόν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Ωστόσο αν ο πελάτης επιθυμεί, μπορεί να παραλάβει την κατοικία του σε μικρότερο χρονικό διάστημα, αν επιλέξει κάποιο από τα τρία στάδια κατασκευής που προτείνει η εταιρεία ή όποια ημιτελή μορφή εκείνος προτιμά για λόγους οικονομικούς ή άλλους.

Επίσης η εταιρεία μας μπορεί να αναλάβει την έκδοση της οικοδομικής αδείας, την επιμέλεια για την χορήγηση δανείου, την κατασκευή της υποδομής από μπετόν, τη διαμόρφωση του εξωτερικού περιβάλλοντος χώρου, την κατασκευή του περιγράμματος του οικοπέδου με όποια υλικά επιθυμεί ο πελάτης, καθώς και την διεκπεραίωση της διαδικασίας για την παροχή ενέργειας και ύδρευσης.

Οικονομία, υπολογισμένο κόστος από την αρχή, γρήγορη αποπεράτωση, απεριόριστη αντοχή στο χρόνο, άρτια αισθητική και υψηλή ποιότητα είναι τα χαρακτηριστικά της ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ.