ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΔΟΜΗΣΗΣ

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-Thermo 25

Η κατασκευή P-25 έχει εσωτερικά στα πάνελ τριπλή στρώση φυσικού ορυκτοβάμβακα της Knauf Insulation, ο οποίος είναι ένα μονωτικό υλικό με βάση τις φυσικές ορυκτές ίνες.

Ο ορυκτοβάμβακας παράγεται από φυσικές ανακυκλώσιμες πρώτες ύλες και δεν περιλαμβάνει χημικά με βάση το πετρέλαιο.

Η τεχνολογία αυτή αναπτύχθηκε ενισχύοντας τα περιβαλλοντικά χαρακτηριστικά του υλικού χωρίς να επηρεάζονται οι θερμομονωτικές ιδιότητες, η πυρασφάλεια κατηγοριοποίηση Α1 στη φωτιά, η ακαυστότητα, η ηχομόνωση, η ηχοαπορρόφηση, οι μηχανικές ιδιότητες καθώς και το υψηλό ανακυκλώσιμο περιεχόμενο, με βελτιωμένη ανθεκτικότητα του προϊόντος.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-Thermo 20

Οι εξωτερικοί τοίχοι της κατασκευής P-20 εκτός της μόνωσης που έχουν στο εσωτερικό τους επιπλέον φέρουν εξωτερικά επί των τοίχων, πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμοπρόσοψης το οποίο παρέχει θερμική προστασία για να προστατευθούν οι χρήστες της κατοικίας είτε από ανεπαρκή θέρμανση ή υπερβολική ζέστη αλλά και για να παρέχει η κατοικία άνετες συνθήκες διαβίωσης, δηλαδή να παρέχει καλή συσσώρευση θερμότητας και να εξασφαλίζει αίσθημα άνεσης το οποίο δεν θα διαταραχθεί λόγω αιφνίδιας αλλαγής στη θέρμανση/ψύξη ή αιφνίδιας αλλαγής στην εξωτερική θερμοκρασία.

Η εξωτερική θερμοπρόσοψη δίνει τη δυνατότητα για εξοικονόμηση ενέργειας καθώς μειώνει την ανάγκη για ενέργεια που προορίζεται για την θέρμανση ή την ψύξη των χώρων.

Επίσης παρέχει ακουστική προστασία έναντι των εξωτερικών θορύβων καθώς και πρόληψη πυρκαγιάς εφόσον τα υλικά του συστήματος είναι άκαυστα ενώ ταυτοχρόνως τηρούνται οι διατάξεις της πρόληψης των πυρκαγιών στις κατοικίες.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-H 20

Η κατασκευή έχει στην εξωτερική της επιφάνεια μονωτικές πλάκες Ηρακλείτου, οι οποίες αποτελούνται από ίνες ξύλου και τσιμέντο, χωρίς χημικά πρόσμικτα. Παρέχουν υγιεινή θερμομόνωση, ηχομόνωση και ηχοαπορρόφηση, προστασία λόγω της ορυκτοποίησης του ξύλου με το τσιμέντο και απόλυτη πρόσφυση με το σοβά τριών στρώσεων (αστάρωμα-λάσπωμα-μάρμαρο) που χρησιμοποιείται στην συγκεκριμένη κατασκευή, χωρίς προβλήματα αποκόλλησης ή ρηγμάτωσης.

Οι πλάκες Ηρακλείτου δεν επηρεάζονται από την υγρασία, έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής και είναι άφλεκτες, απρόσβλητες από τους μικροοργανισμούς και αναλλοίωτες στις χημικές ενώσεις.

ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ P-Eco 12

Το ξύλο παραμένει ένα πολύ δημοφιλές κατασκευαστικό υλικό ιδιαίτερα για κατασκευές σε εξοχικές περιοχές.

Χρησιμοποιείται τόσο στον φέροντα σκελετό όσο και σαν επένδυση επειδή ενσωματώνεται πολύ καλά στο φυσικό περιβάλλον και παρουσιάζει εξαιρετικές μονωτικές ιδιότητες λόγω της φύσης του.

Για το λόγο αυτό καθίσταται κατάλληλο για το κλίμα όλων των περιοχών της Ελλάδας, οπότε οι ξύλινες κατασκευές εύκολα ταιριάζουν και σε άλλες περιοχές αστικές πέραν των αγροτικών.